فقيه قرآنی آيت الله العظمی محمد صادقی تهرانی


«سلسله دروس تفسير موضوعی قرآن کريم»

از فقيه مُصلح و اَعلم قرآنی
« آيت الله دکتر محمد صادقی تهرانی(ره) »


جلسات قبلی « فهرست کل جلسات » جلسات بعدی
 • جلسه دویست و یکم
  • موضوع: رسالت (حضرت داوود - حضرت سلیمان)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بررسی و ردّ داستان زنای داوود با زن اوریا (فرمانده کل قوای داوود) از دیدگاه تورات و متولد شدن سلیمان از این زنا !
   • بررسی نسبت دادن رقص در پیشگاه خدا و شراب خوراندن حضرت داوود در تورات
   • بیان عقیده مسیحیان در رابطه با علت به صلیب کشیده شدن مسیح (ع)
   • بررسی اتهامات وارده بر سلیمان نبی در کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: زنای داوود - سلیمان - اوریا - ولد الزنا - رقص - صوفیه - رقص داوود - تورات - عیسی - مصلوب - پولس - بضعه - تعداد زنان داوود - ملک سلیمان - امی
 • جلسه دویست و دوم
  • موضوع: رسالت (حضرت سلیمان و سان دیدن از اسب های جنگی)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بررسی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره «ص» که پیرامون تمجید حضرت سلیمان و سان دیدن اسب ها در پیشگاه سلیمان نبی است
   • پاسخ کسانی که برای اثبات خرافه «ردالشمس» برای حضرت علی بر آیات ۳۱ تا ۳۳ سوره «ص» تحمیلاتی را روا می دارند
  • کلمات کلیدی: ردالشمس - اوّاب - توبه - سلیمان - تواب - سان دیدن سلیمان از اسب های جنگی - آیت الله کاشانی - حضرت علی(ع) - آیت الله خویی - بازگشت خورشید
 • جلسه دویست و سوم
  • موضوع: رسالت (آزمایش حضرت سلیمان - پادشاهی حضرت سلیمان)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه سان دیدن از اسب ها یکی از امتحانات و آزمایشات سلیمان نبی بود که با موفقیت از آن بیرون آمد
   • اثبات اینکه معراج پیامبر(ص) هم معراج جسمانی و هم معراج روحانی بوده است
   • بیان اینکه در آیه «وَلَقَد فَتَنَّا سُلَیمَانَ وَأَلقَینَا عَلَیٰ کُرسِیِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ» منظور از جسد افکنده شده بر تخت سلیمان چه کسی بوده است؟
   • شرح آیه «...وَهَب لِی مُلکًا لَا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی...» و اینکه این آیه با تسلط جهانشمول حضرت مهدی(ع) منافات ندارد
   • شرح آیات ۳۴ و ۳۵ سوره «ص» که حول یکی دیگر از امتحانات حضرت سلیمان و دعای ایشان برای داشتن ملکی که شایسته احدی نباشد
  • کلمات کلیدی: رجوع الی الله - اوّاب - ایوب - فتنه - معراج پیامبر(ص) - سلیمان نبی - شیطان - جسد بر روی تخت سلیمان - غفران - استغفار پیامبر(ص) - سلطه امام زمان - لاینبغی - مکروه
 • جلسه دویست و چهارم
  • موضوع: رسالت (پادشاهی حضرت سلیمان)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اثبات اینکه انبیاء تنها چیزی را از خدا درخواست می کنند که می دانند مورد رضایت خدا بوده و مستجاب می شود
   • ادامه بحث حول آیه «...وَهَب لِی مُلکًا لَا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی...» و اینکه این آیه با تسلط جهانشول حضرت مهدی(ع) منافات ندارد
  • کلمات کلیدی: دعای انبیاء - حضرت محمد(ص) - حضرت نوح(ع) - حضرت سلیمان(ع) - ابراهیم(س) - دعا - لاینبغی - ملک سلیمان - پادشاهی - امام زمان(عج) - اجنه
 • جلسه دویست و پنجم
  • موضوع: حدیث سلسلة الذهب
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح حدیث سلسلة الذهب امام رضا به مناسبت میلاد امام رضا (ع)
   • بیاناتی حول توحید و تاکید بر لزوم نقش بستن لا اله الا الله در اعمال و افکار و گفتار مکلفین
   • بیاناتی حول مظلومیت و مهجوریت قرآن در میان مسلمین و بالاخص در حوزه های علمیه
   • پاسخ این سوال که چرا امام رضا قبول نکرد که ولی عهد باشد با اینکه ولایت حق مسلم ایشان بود
  • کلمات کلیدی: اهل بیت - حدیث سلسلة الذهب - توحید - امام رضا(ع) - لا اله الا الله - شروط توحید - حضرت محمد(ص) - مظلومیت قرآن - ظنی الدلالة - عیسی - امام علی(ع) - مامون
 • جلسه دویست و ششم
  • موضوع: رسالت (حضرت عیسی مسیح«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به افراط و تفریط هایی که در رابطه با حضرت عیسی مسیح(ع) صورت گرفته است
   • توضیحی حول اسم و وصف با شرح معنای کلمه «مسیح» که از اوصاف حضرت عیسی است
   • بیان معنای «کلمه» و اثبات اینکه کلمة الله بودن حضرت عیسی دلیل بر افضلیتش بر حضرت محمد(ص) نیست
   • اشاره به برخی از اتهامات وارده بر حضرت عیسی در کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - مریم(س) - مسیح(ع) - یحیی(ع) - اسم و وصف - حضرت محمد(ص) - کلمه - ولادت حضرت علی در کعبه - پسر خدا - مصلوب - انتساب
 • جلسه دویست و هفتم
  • موضوع: رسالت (ولادت حضرت عیسی«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه در خلقت انسان ۳ چیز لازم است که عبارتند از : ۱- نطفه رجولیت ۲- نطفه انوثیت ۳- روح
   • بیان اعجازهایی که در ولادت حضرت عیسی(ع) صورت گرفته است
   • بیان اینکه روح چکیده و بر گرفته از جسم است و مادی محسوب می شود با محوریت آیه «ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظَامًا فَکَسَونَا العِظَامَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلقًا آخَرَ...»
   • اثبات اینکه در خلقت عیسی مسیح نطفه مرد هم وجود داشته است که به صورت اعجاز آمیز با روح وارد رحم مریم شده است
  • کلمات کلیدی: نفخ - مریم(س) - روح - جسم - آفرینش روح - القاء - تجرد روح - عیسی - آفرینش جسم - معراج جسمانی و روحانی - کلمه - نطفه رجولیت - نطفه انوثیت
 • جلسه دویست و هشتم
  • موضوع: رسالت (ولادت حضرت عیسی«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه امور الهی دو نوع است: ۱- با سبب و علت (که سبب هم یا سبب خفی است یا سبب ظاهر) ۲- بدون سبب و علت
   • بیان عقیده فرق مختلف مسیحیت در رابطه با حضرت عیسی
   • ادامه بحث پیرامون اعجازهایی که در ولادت حضرت عیسی(ع) صورت گرفته است
   • بیان اینکه اگر در مکانی تعداد زن و مرد مساوی باشند مردی حق ندارد که بیشتر از یک زن بگیرد
  • کلمات کلیدی: سبب و اسباب - اراده خدا - ولادت انسان - جسم - روح - آفرینش - مریم(س) - عیسی(ع) - اَب، ابن، روح القدس - پسر خدا - ولادت عیسی(ع) - معاد - چهار همسری
 • جلسه دویست و نهم
  • موضوع: رسالت (ولادت حضرت عیسی«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح آیات ۱۶ تا ۲۴ سوره مریم حول بشارت مسیح به حضرت مریم توسط جبرئیل و افکنده شدن حضرت مریم(س) به مکانی دور برای حمل وضع عیسی(ع) و میوه دادن درخت خشک خرما و...
   • اشاره به محال بودن ازدواج میان جن و انس یا انس و ملک با محوریت آیه «قَالَت أَنَّیٰ یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَم یَمسَسنِی بَشَرٌ...»
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - مریم(س) - یحیی(ع) - رحمان - تقوا - غلاماً زکیاً - وحی - رسول - کلمه خدا - بنی اسرائیل - رحمت رحیمی و رحمت رحمانی - عصمت - ازدواج جن و انس - ازدواج جن و ملک
 • جلسه دویست و دهم
  • موضوع: رسالت (ولادت حضرت عیسی«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • ادامه شرح آیات ۱۶ تا ۲۴ سوره مریم حول بشارت مسیح به حضرت مریم توسط جبرئیل و افکنده شدن حضرت مریم(س) به مکانی دور برای حمل وضع عیسی(ع) و میوه دادن درخت خشک خرما و...
  • کلمات کلیدی: بیت اللحم - مسجد الاقصی - قدس - حضرت مریم(س) - فرات - حضرت عیسی(ع) - کلمه خدا - انتباذ - سریاً - سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره
 • جلسه دویست و یازدهم
  • موضوع: رسالت (ولادت حضرت عیسی«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح آیات ۲۶ تا ۲۹ سوره مریم و مطالب بیان شده توسط حضرت عیسی(ع) به مادرشان و برگشت مریم به سوی قومش و برخورد قوم با مریم مقدس
   • بیان حلیت روزه سکوت در شریعت تورات و اثبات حرمت آن در شریعت اسلام (رجوع شود به تفسیر فارسی «ترجمان فرقان» ذیل آیه ۲۶ سوره مریم)
   • مقایسه میان چگونگی ولادت عیسی مسیح(ع) در انجیل و قرآن
  • کلمات کلیدی: روزه سکوت - مریم(س) - هاجر(س) - عیسی(ع) - هارون(ع) - محمد علی باب - محل ولادت عیسی(ع) - راه شناخت اعلم
 • جلسه دویست و دوازدهم
  • موضوع: رسالت (سخنان عیسی مسیح(ع) در گهواره)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه چرا اولین سخنی که حضرت عیسی در گهواره فرمودند « إِنِّی عَبدُ اللَّهِ...» بود و در ابتدای سخن رفع اتهام از خود و مادرش نکردند
   • اشاره به آیاتی از انجیل که اثبات میکند حضرت عیسی(ع) پسر انسان و بشر بوده و پسر خدا نیست
   • بیان منظور رسول الله(ص) از حدیث «علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل»
   • اثبات اینکه خود حضرت عیسی دارای کتابی به نام انجیل بوده است و اناجیل موجود نوشته حواریون و غیره است
  • کلمات کلیدی: سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره - مریم(س) - پسر خدا - الوهیت عیسی - آب - اَب - عبد الله - حضرت محمد(ص) - تغییر قبله - عبادت در برزخ و قیامت - اناجیل - انجیل بارنابا - تورات
 • جلسه دویست و سیزدهم
  • موضوع: رسالت (سخنان عیسی مسیح(ع) در گهواره)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اثبات اینکه سن رسالت حضرت عیسی(ع) در میان سالی بوده است نه در کودکی
   • شرح آیات ۳۰ الی ۳۲ سوره مریم که بیانگر ۸ مطلب توسط حضرت عیسی در گهواره می باشد
   • اثبات اینکه تمامی پدران و مادران حضرت محمد(ص) مومن و یکتاپرست بوده اند با محوریت آیه «الَّذِی یَرَاکَ حِینَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِینَ»
   • اثبات اینکه اختصاص زکات تنها به اموال نیست بلکه به علم و عقیده و ... نیز صورت می گیرد
  • کلمات کلیدی: سن بعثت عیسی(ع) - مریم(س) - یحیی(ع) - تکلم عیسی(ع) در گهواره - نماز - زکات - اصلاب و ارحام پدران انبیاء - ازدواج انبیاء - نیکی به والدین - زکات اموال - زکات علم
 • جلسه دویست و چهاردهم
  • موضوع: رسالت (سخنان عیسی مسیح(ع) در گهواره)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان دو معنی برای «سلام» که عبارتند از : ۱-معنای خبری (تو از طرف من در امن و سلامتی هستی) ۲-معنای انشایی و دعائی ( خدا تو را سالم بدارد)
   • شرح آیه «وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَومَ وُلِدتُ وَیَومَ أَمُوتُ وَیَومَ أُبعَثُ حَیًّا» که بیانگر عدم شمول صعقه و بیهوشی قیامت نسبت به عیسی مسیح می باشد
   • بیان اصول مناظره برای مغلوب کرد طرف مقابل
   • بیان اینکه عقاید فرق مختلف مسیحیت در رابطه با خدا ، روح القدس ، عیسی و مریم چیست
   • سلام - معانی سلام - برزخ - حیات - موت - صعقه - روح - جسم - عیسی - یحیی - بودا - اصول مناظره - فرق مسیحیت - مریم(س) - روح القدس - فلاسفه - عقل
  • کلمات کلیدی:
 • جلسه دویست و پانزدهم
  • موضوع: رسالت (به صلیب کشیدن عیسی مسیح«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان ۴ نوع برخوردی که از طرف مکلفین در برابر رسل و رسالت های الهی صورت می گیرد
   • اشاره به علت تحریف های صورت گرفته در میان کتب عهدین و احادیث اسلامی
   • بیان تصوفات موجود در میان دین مسیحیت و دین اسلام و خصوصا در فرقه ضاله صوفیه
   • بیان اینکه داستان به صلیب کشیدن عیسی مسیح برای بخشش گناهان انسان برگرفته از داستان های خدایان بت پرستان مثل کریشنا و بودا و... می باشد
  • کلمات کلیدی: وحی - رسالت - برخورد با وحی - مشرک - نزول ملائکه - وحی بر رسل - تصوف - مسیحیت - یهود - پولس - مسلمانان - گریه برای امام حسین(ع) - کریشنا خدای هندو - بودا
 • جلسه دویست و شانزدهم
  • موضوع: رسالت (به صلیب کشیدن عیسی مسیح«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه هر کسی تنها مسئول اعمال خودش است و تنها در نتیجه است که احیانا بر روی دیگران نیز تاثیر گذار است
   • توضیحی حول جزای اعمال با بیان این کدامین گناهان با چه شرایطی قابل بخشش است
   • اشاره به عقیده مسیحیان در رابطه با علت به صلیب کشیده شدن مسیحیان
   • رد و بررسی عقیده پولس که قائل است مسیح ملعون است چون در تورات آمده است که هر کس به دار آویخته شود ملعون است
   • بررسی عقیده پولس و مسیحیان که قائلند: در شریعت انجیل دیگر نیازی به عمل به شریعت ناموس (تورات) وجود ندارد و هر کس به آن عمل کند داخل در ملکوت نمی شود
  • کلمات کلیدی: اعمال انسان - جزای اعمال - توبه - بخشش گناه - شفاعت - گناه کبیره و صغیره - تصوف - مسیحیت - عیسی(ع) - صلیب - بخشش گناهان - پولس - صوفیه
 • جلسه دویست و هفدهم
  • موضوع: رسالت (به صلیب کشیدن عیسی مسیح«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بررسی گفته های برخی از علمای مسیحیت مثل دکتر فندر آلمانی و... که قائلند: در شریعت انجیل دیگر نیازی به عمل به شریعت ناموس (تورات) وجود ندارد و اگر به آن عمل کنیم مردن مسیح بی فایده است
   • بررسی گفته های برخی از علمای مسیحیت درباره به صلیب کشیده شدن مسیح(ع) برای بخشیده شدن گناه بندگان
  • کلمات کلیدی: قرآن - پولس - شریعت تورات - عیسی(ع) - شریعت عمل - انجیل - شریعت روح - موسی(ع) - نماز جمعه - خاتم النبین(ص) - فلاسفه - مصلب شدن مسیح - ورود در جهنم - ثالث ثلاثة
 • جلسه دویست و هجدهم
  • موضوع: رسالت (به صلیب کشیدن عیسی مسیح«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان نظریه مصلوب شدن یا نشدن مسیح(ع) از دیدگاه اناجیل
   • بیان عقیده های فرق مختلف مسیحیت در رابطه با به صلیب کشیده شدن مسیح (ع)
   • شرح آیه «کُلُّ مَن عَلَیهَا فَانٍ - وَیَبقَیٰ وَجهُ رَبِّکَ ذُو الجَلَالِ وَالإِکرَامِ» که همه چیز را فانی و تنها خدا را باقی دانسته است
   • توضیحی مفصل حول کلمه «توفی» با بیان انواع توفی از دیدگاه قرآن و فرق آن با اماته
   • پاسخ به ایراد مسیحیان به قرآن که می گویند قرآن در یک جا عدم صلب و اثبات حیات برای مسیح دارد ولی در آیه ۱۵۵ سوره آل عمران او را مرده دانسته است
  • کلمات کلیدی: حواریون - مسیح(ع) - صلیب - ثالوث - یوحنا - لوقا - مصلوب شدن مسیح - فنا - فوت - موت - فقر ذاتی - برزخ - آخرت - توفی - روح انسانی - روح حیوانی - الاخذ وافیا - خواب
 • جلسه دویست و نوزدهم
  • موضوع: رسالت (به صلیب کشیدن عیسی مسیح(ع) - ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح(ع) در زمان رجعت)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح آیات ۵۲ الی ۵۵ سوره آل عمران حول متوفی شدن و به آسمان رفتن عیسی مسیح (ع)
   • شرح آیه «وَقَولِهِم إِنَّا قَتَلنَا المَسِیحَ عِیسَی ابنَ مَریَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰکِن شُبِّهَ لَهُم ...» که نفی قتل و صلب نسبت به عیسی مسیح دارد
   • بیان اینکه بسیاری روایات که درباره شرح آیات قرآن آمده است بیانگر معنای ظاهر قرآن نیست بلکه بیانگر مبداء و نتیجه و یکی از مصداق آیه و... می باشد
   • شروع بحث حول آیه «وَإِن مِن أَهلِ الکِتَابِ إِلَّا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ وَیَومَ القِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیهِم شَهِیدًا» که بیانگر ایمان آوردن کل اهل کتاب در یک برهه زمانی به عیسی مسیح می باشد
  • کلمات کلیدی: خواب - مرگ - ارواح انسانی - اماته - موت - وفات - توفی - روح حیوانی - عیسی(ع) - مرگ مسیح - اسلام - ایمان - کفر - مکر - صلیب - به دارآویختن مسیح - امام زمان(ع) - نبأ العظیم - امام علی(ع) - موسی(ع) - آیه غار - اهل کتاب
 • جلسه دویست و بیستم
  • موضوع: رسالت (ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح(ع) در زمان رجعت)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان این که در آیه « وَإِن مِن أَهلِ الکِتَابِ إِلَّا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ وَیَومَ القِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیهِم شَهِیدًا» ضمیر «ه» در «موته» به عیسی مسیح(ع) بر میگردد نه به اهل کتاب
   • پاسخ به این ایراد که بین ایمان آوردن تمامی اهل کتاب به مسیح(ع) هنگام رجعتش با اختلاف بین یهود و نصاری تا روز قیامت منافات دارد
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - عیسی(ع) - ادبیات قرآن - زنده بودن یا نبودن مسیح(ع) -ایمان هنگام مرگ - مرجع ضمیر - رجعت - عداوت مسیحیان و یهودیان - ازدواج مومن با مشرک - ایمان - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و بیست و یکم
  • موضوع: رسالت (حضرت محمد«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه که در علوم بشری تنها جدیت و قابلیت لازم است اما در مسائل شرعی و عالم ربانی شدن علاوه بر دو شرط قبلی تقواء نیز نیاز است
   • بیان اینکه چرا در لا اله الا الله ابتدا سلب است بعد اثبات
   • بیاناتی حول اشرف مخلوقات حضرت رسول اکرم محمد(ص)
   • اشاره به لزوم فهمیدن لغت قرآن و راه صحیح به دست آوردن لغت قرآن
  • کلمات کلیدی: تقوی - جدیت - قابلیت - الله - نزول ملائکه - فلسفه - حضرت محمد(ص) - عیسی(ع) - لا اله الا الله - ذنب پیامبر - علمای نصرانی - نعل الاغ - قرآن - ذنب - لغت قرآن
 • جلسه دویست و بیست و دوم
  • موضوع: رسالت (ذنب و استغفار پیامبر اکرم«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه «ذنب» به معنای دنباله دار از «ذَنَب» به معنای دُم است و در صورتی که دنباله وخیم دنیوی و دنباله خوب اخروی داشته باشد بزرگترین طاعت است(مثل ذنب پیامبر) و اگر دنباله وخیم اخروی داشته باشد بدترین گناه است
   • بیان اینکه «استغفار» از «غفر» به معنای کلاهخود است که عمل دفع و رفع را انجام می دهد و استغفار پیامبر(ص) به معنای دفع خطرات وخیمی است که رسالت قرآن را تهدید می کند
   • شرحی مختصر حول آیات اولیه سوره نجم که بیانگر جریاناتی از معراج پیامبر(ص) و مقام معرفتی ایشان به ساحت اقدس الله می باشد
  • کلمات کلیدی: ذنب - حضرت محمد(ص) - استغفار - موسی(ع) - امام حسین(ع) - دنباله - رسالت پیامبر(ص) - غفر - یوسف(ع) - عصمت ربانی - دفع و رفع - جبرئیل - لیلة المعراج
 • جلسه دویست و بیست و سوم
  • موضوع: رسالت (ذنب و استغفار پیامبر اکرم«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به اینکه استغفار پس از انجام حرام یا ترک واجب باید بدون فاصله باشد
   • بیان اینکه «ذنب» به معنای دنباله دار از «ذَنَب» به معنای دُم است و در قرآن به این سه معنا استعمال شده است : ۱- طاعت موجب سختی در دنیا ۲- گناه و عصیان موجب عذاب اخروی ۳-کاری که نسبت به بعضی طاعت و نسبت به برخی دیگر گناه است
   • شرح آیه «فَاصبِر إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاستَغفِر لِذَنبِکَ...» که امر به استغفار پیامبر(ص) برای ذنبش می باشد
   • شرح آیه «فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغفِر لِذَنبِکَ وَلِلمُؤمِنِینَ وَالمُؤمِنَاتِ...» که امر به استغفار پیامبر(ص) برای ذنب خود و مومنین می باشد
   • شرح مختصری از سوره نصر که بشارت به فتح مکه و دستور استغفار و تسبیح به پیامبر(ص) داده می شود
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - استغفار - ذنب - توبه - فسق - غفر - ثلاثة قروء - نصرت و یاری - رسالت پیامبر(ص) - ساعة - فتح مکه - ساعت مرگ - ساعت قیامت
 • جلسه دویست و بیست و چهارم
  • موضوع: رسالت (ذنب و استغفار پیامبر اکرم«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه برخوردهایی که از طرف علمای اسلام با قرآن صورت گرفته است مملو از تحمیل ها و اهانت هایی به ساحت مقدس قرآن است
   • اشاره به اینکه تحمیل های صورت گرفته با قرآن چند گونه اند :۱- تحمیل مطلبی بر قرآن که با نصّ و ظاهر قرآن نه موافقت دارد و نه مخالفت ۲- تحمیل مطلبی که مخالف ظاهر قرآن است ۳- تحمیل مطلبی که مخالف نصّ قرآن است
   • شروع بحثی مفصل حول آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ... » که بیانگر بشارت به فتح مکه و پوشش ذنب پیامبر(ص) می باشد
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی(ره) - قرآن - تحریف - صلح حدیبیه - فتح مکه - حضرت محمد(ص) - امام علی(ع) - ایمان - اسلام - قلب ایمانی - تاریخ اسلام - امام زمان
 • جلسه دویست و بیست و پنجم
  • موضوع: رسالت (ذنب و استغفار پیامبر اکرم«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان جواب های غلطی که توسط مفسرین در تفسیر آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» برای اثبات یا رفع گناه از ساحت پیامبر اکرم(ص) آورده اند
   • ادامه بحث حول آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» که بیانگر بشارت به فتح مکه و پوشش ذنب پیامبر(ص) می باشد
   • بیان ۱۰ دلیل که اثبات می کند که کلمه «ذنب» در آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» به معنای گناه نیست بلکه به معنای بالاترین طاعت است که موجب خطرات زیادی برای پیامبر گشته
  • کلمات کلیدی: امت محمد(ص) - حضرت محمد(ص) - آدم و حوا - نفرین و دعا نسبت به خدا - ترک اولی - ذنب پیامبر(ص) - ذنب - گناهان کبیره و صغیره - برزخ - شفاعت - استغفار - غفر
 • جلسه دویست و بیست و ششم
  • موضوع: رسالت (پیامدهای مثبت فتح مکه)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح سه تا از پیامدهای مثبت فتح مکه که در سوره فتح به آن اشاره شده است : ۱- «وَیُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَیکَ» ۲- « وَیَهدِیَکَ صِرَاطًا مُستَقِیمًا» ۳- «وَیَنصُرَکَ اللَّهُ نَصرًا عَزِیزًا»
   • شرح آیاتی که بیانگر اتمام نعمت بر انبیاء و مومنین می باشد خصوصا اتمام نعمتی که در روز غدیر صورت گرفت
   • اشاره به اینکه در اسلام قانون؛ کتاب و سنت است و نقش دهنده قانون؛ رسول اکرم«ص» و پس از ایشان ائمه معصومین و در زمان غیبت، شورای علمای ربانی بر مبنای قرآن و سنت هستند
   • شرح آیاتی که پیامبر اکرم(ص) را «الی صراط مستقیم» و «علی صراط مستقیم» و «وَیَهدِیَکَ صِرَاطًا مُستَقِیمًا» دانسته است
   • شرح آیاتی که مومنین و رسول اکرم(ص) را مورد نصرت و یاری قرار داده است
  • کلمات کلیدی: غفر - فتح مکه - حضرت محمد(ص) - صراط مستقیم - نصرت پیامبر(ص) - اتمام نعمت - حکومت شورایی - استمرار رسالت - آیت الله خمینی - حکومت اسلامی
 • جلسه دویست و بیست و هفتم
  • موضوع: رسالت (رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به اینکه اگر مدعین رسالت حتی اگر کاذب هم باشند سعیشان برآن است که سخنان متضاد و بر خلاف خود و هدفشان نزنند تا به هدفشان برسند
   • بیان ۱۰ مورد از ایراداتی که علمای اهل کتاب با محوریت آیات قرآن بر حضرت محمد(ص) گرفته اند
   • شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته اند
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - تحریف - مدعین رسالت - تحریف قرآن - حضرت محمد(ص) - سوره عبس - علامه طباطبایی - قرآن - مجمع البیان - عثمان - ابن ام مکتوم
 • جلسه دویست و بیست و هشتم
  • موضوع: رسالت (رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • توضیحاتی حول معجزه و آیت رسالتی رسولان با اشاره به اینکه کتب انبیاء قبلی اثباتگر رسالت انبیاء نبوده است بر خلاف قرآن که خودش اثباتگر رسالت حضرت محمد(ص) می باشد
   • بیان اینکه اهل کتاب بعد از عیسی مسیح(ع) هیچ دلیلی برای اثبات رسالت موسی(ع) و عیسی(ع) نداشته اند و اگر قرآن تحریف شده باشد دیگر هیچ دلیلی بر رسالت حضرت محمد(ص) وجود نخواهد داشت
   • بیاناتی حول مظلومیت قرآن و اشاره به دلایلی که عدم تحریف قرآن را اثبات می کند
   • ادامه شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته است
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - قرآن - معجزه - کتب انبیاء - آیت رسالتی - موسی(ع) - انبیاء - حضرت محمد(ص) - کتب انبیاء - قرآن - تحریف قرآن - قرائت قرآن - سوره عبس
 • جلسه دویست و بیست و نهم
  • موضوع: رسالت (رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • ادامه شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته است
   • اشاره به برخی از احادیث که نزول این آیه را در شان نبی اعظم(ص) نمی دانند
  • کلمات کلیدی: عثمان - حضرت محمد(ص) - ابن ام مکتوم - مومن - معاند - سوره عبس - کشتن مومن - قرآن - خوش رویی - رسالت
 • جلسه دویست و سی ام
  • موضوع: رسالت (رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه مخاطب در خطاب های توبیخی آیات اولیه سوره عبس رسول الله(ص) نمی باشد
   • اشاره به آیاتی که بیانگر مدح اخلاق حضرت محمد(ص) می باشد و اثبات می کند که خطاب توبیخی در سوره عبس به رسول الله(ص) نیست
   • بیان اینکه اوامر و نواهی خداوند ۴ نوع می باشد: ۱. فرد تارک معروف و عامل منکر است و مورد امر و نهی قرار می گیرد ۲. امر و نهی خطاب به پیامبر(ص) می باشد تا مومنان را تشویق به انجام مامور و ترک منهی عنه کند ۳. شخص عامل معروف و تارک منکر است و امر و نهی اش به معنای استمرار عمل به معروف و ترک منکر است ۴. امر و نهی برای اولین بار برای بیان حکم شرعی است
   • اشاره به برخی از احادیث اهل سنت که سعی کرده اند مقام ابوبکر و عمر و عثمان را از پیامبر(ص) بالاتر ببرند!
   • شروع بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - اخلاق حضرت محمد(ص) - سوره عبس - موسی(ع) - جنگ احد(ع) - مشورت پیامبر(ص) - رسالت حضرت محمد(ص) -امر به معروف و نهی از منکر - ضلالت و هدایت - ربوبیت - وحی
 • جلسه دویست و سی و یکم
  • موضوع: رسالت (توضیح تعبیر «ضال» در قرآن برای حضرت محمد«ص» قبل از وحی)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • توضیحاتی حول هدایت و ضلالت با اشاره به اینکه هدایت در انسان و حیوان و نباتات به چه صورت است
   • توضیح و بیان اینکه هدایت بر دو نوع است: ۱· هدایت فطری و عقلی که انسان هیچ اختیاری در آن ندارد. ۲· هدایتی که با اختیار و تلاش و قابلیت و فاعلیت مکلف به او داده می شود
   • ادامه بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است
   • اشاره به آیاتی که هدایت انبیاء را به معنای اعطای رسالت دانسته است
   • اشاره به بطلان روایتی مثل خواندن سوره مومنون توسط امیرالمومنین هنگام ولادت و دابة الارض بودن علی(ع)
  • کلمات کلیدی: هدایت - ضلالت - هدایت حیوانات و جمادات - هدایت زمین - فطرت - عقل - صراط مستقیم - دابة الارض - وحی بر انبیاء - رسالت - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و سی و دوم
  • موضوع: رسالت (توضیح تعبیر «ضال» در قرآن برای پیامبر قبل از وحی - داستان تحریم ماریه قبطیه توسط پیامبر«ص»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • ادامه بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است با شرح ۷ آیه اول سوره ضحی
   • بررسی آیه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبتَغِی مَرضَاتَ أَزوَاجِکَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» که بیانگر جریان تحریم همبستری با ماریه قبطه توسط پیامبر(ص) می باشد
   • اثبات اینکه تحریم زناشویی با ماریه قبطیه توسط پیامبر واجب و برای حفظ اهم (آبروی رسالت) بوده است
   • بیان اینکه تحریم چیزی که خدا حلال کرده است بر ۴ گونه است : ۱· تحریم برای مشاقه و محاده با خدا (شی حلال را برای مخالفت با خدا و خود رائ بودنش حرام کند) و تحریم جاهلانه یا عالمانه برای افتراء زدن به خدا ۲· تحریم چیزی که خدا که در کتابش نه حرام کرده و نه حلال و قاعده نیز بر حلیت است برای احتیاط ۳· تحریم عملی یعنی شخص می داند این عمل حلال است ولی بر خودش حرام می کند مثل برخی افراد که ازدواج را از روی عرفان بر خود حرام می کنند ۴· تحریم چیزی به خاطر حفظ اهم و مهمتر مثل جریان تحریم ماریه قبطیه برای حفظ آبروی رسالت
  • کلمات کلیدی: ظاهر مستقر - ظاهر غیر مستقر - حضرت محمد(ص) - ضلالت و هدایت - عائشه - حفصه - ماریه قبطیه - ازدواج - تحریم و تحلیل - ازدواج عیسی(ع)
 • جلسه دویست و سی و سوم
  • موضوع: رسالت (داستان تحریم ماریه قبطیه توسط پیامبر«ص» - علت ترس پیامبر«ص» از مردم برای ازدواج با زینب)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به اینکه رسول الهی برای تشخیص اهم از مهم باید احکام و درجات احکام را بداند
   • بیان اینکه تحریم زناشویی با ماریه قبطیه توسط پیامبر واجب و برای حفظ اهم (آبروی رسالت) بوده است
   • توضیحاتی حول درجات خضوع اعضاء و خشوع قلب
   • شروع بحث حول ۳۷ سوره احزاب که بیانگر جریان ازدواج پیامبر(ص) با همسر پسرخوانده اش زینب بنت جحش می باشد
  • کلمات کلیدی: احکام رسالت - عائشه - حفصه - ماریه قبطیه - حضرت محمد(ص) - جنگ بدر - زینب بنت جُحش - خضوع اعضاء - خشوع قلب - قلب - فواد - زید - ازدواج با پسرخوانده
 • جلسه دویست و سی و چهارم
  • موضوع: رسالت (علت ترس پیامبر«ص» از مردم برای ازدواج با زینب)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • توضیحاتی حول تفسیر به رأی و بیان انواع تفسیر به رأی
   • شرح مفصل آیات ۳۶ و ۳۷ سوره احزاب و جریان ازدواج پیامبر(ص) با همسر پسر خوانده اش زینب بنت جحش
   • طلاق دادن زن بدون دلیل توسط مرد جایز نیست
   • بیان اینکه آیه ۳۷ احزاب «... وَتُخفِی فِی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ وَتَخشَی النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَاهُ...» در بیان مذمت رسول اکرم(ص) نمی باشد
  • کلمات کلیدی: زید - ازدواج با پسرخوانده - زینب بنت جُحش - حضرت محمد(ص) - طلاق - ازدواج - تفسیر به رأی - قرآن - حفظ رسالت - خشیت
 • جلسه دویست و سی و پنجم
  • موضوع: رسالت (علت ترس پیامبر«ص» از مردم برای ازدواج با زینب)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان اینکه آیه ۳۷ احزاب «... وَتُخفِی فِی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ وَتَخشَی النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَاهُ...» در بیان مذمت رسول اکرم(ص) نمی باشد
   • اشاره به برخی از آیات قرآن که بیانگر دو بُعد برای خشیت است: خشیت الله و خشیت فی الله
   • توضیحاتی حول سه نوع حرج : ۱-حرجی که شخص برای خودش ایجاد کرده ۲-حرجی که اجتماع برای خود و افراد ایجاد کرده ۳-حرجی که در به وجود آمدنش کسی مقصر نیست
  • کلمات کلیدی: زید - ازدواج با پسرخوانده - زینب بنت جُحش - حضرت محمد(ص) - خشیت - تقیه - موسی(ع) - ازدواج های پیامبر(ص) - حرج
 • جلسه دویست و سی و ششم
  • موضوع: رسالت (اذن پیامبر«ص» به منافقین در جنگ تبوک)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • توضیحاتی حول جنگ تبوک که میان مسلمین و رومیان با کمک مشرکین و مسیحیان عرب صورت گرفت
   • اشاره به اینکه بنابر نصوصی چند از قرآن، پیامبر اکرم(ص) تمامی غیب و همه موضوعات را نمی داند
   • شروع بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • بیان اینکه پیامبر(ص) به خاطر اذن دادن به منافقین در جنگ تبوک مرتکب خطایی نشده است
   • بیان اینکه این اجازه آیا اذن به آمدن به جنگ بوده است یا اذن به شرکت نکردن در جنگ؟
   • شرح مختصر آیات ۳۸ تا ۴۷ سوره توبه و بررسی این احتمال که اذن درباه نیامدن منافقین به جنگ تبوک بوده است
  • کلمات کلیدی: جنگ تبوک - منافق - علم غیب پیامبر(ص) - رسالت - عصیان آدم(ع) - آیه غار - ابوبکر - یار غار - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و سی و هفتم
  • موضوع: رسالت (اذن پیامبر«ص» به منافقین در جنگ تبوک)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • باید در دوران بین واجب و مستحب؛ واجب را مد نظر قرار داد
   • اشاره به مقام و ارزش قرآن کریم و لزوم تفکر هرچه بیشتر در قرآن
   • اشاره به آیاتی که اثبات میکنند الفاظ «عفو» و «توبه» همیشه در رابطه با گناه نیست
   • ادامه بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • بیان اینکه پیامبر(ص) به خاطر اذن دادن به منافقین در جنگ تبوک مرتکب خطایی نشده است
  • کلمات کلیدی: نماز جمعه - مستحب - واجب - کار کردن در روز جمعه و حج - قرآن- عفو - روزه - تیمم بدل از وضو - نماز شب - توبه - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و سی و هشتم
  • موضوع: رسالت (اذن پیامبر«ص» به منافقین در جنگ تبوک)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره ای به برخوردهایی که با قرآن صورت می گیرد: -قابل فهم ندانستن قرآن - قابل فهم دانستن قرآن اما تفسیر به رأی کردن آن به خاطر عدم دقت در آیات - قابل فهم دانستن قرآن به همراه تفکر صحیح در آیات قرآن
   • اشاراتی حول محکم و متشابه در قرآن با بیان اینکه متشابه تنها در مدلولات آیات است نه در دلالت
   • ادامه بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • شرح آیات ۴۳ تا ۴۹ سوره توبه و بررسی این احتمال که اذن درباه آمدن منافقین به جنگ تبوک بوده است و اینکه این احتمال قوی تر است
  • کلمات کلیدی: قرآن - حضرت محمد(ص) - تفسیر به رأی - محکمات و متشابهات - امر به معروف و نهی از منکر - منافقین - جنگ تبوک - علت قصور انبیاء
 • جلسه دویست و سی و نهم
  • موضوع: رسالت (قرآن ترجمه تورات به عربی نیست)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شروع بحث حول ادعای حداد بیروتی که برای اثبات اینکه قرآن ترجمه تورات است به آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» استناد می کند!
   • بیان فرق های میان اعجاز قرآن و دیگر معجزات انبیاء
   • توضیح حول وظیفه مکلفین اعم از رسولان در برابر وحی
  • کلمات کلیدی: تورات - قرآن - حداد بیروتی - علمای اهل کتاب - وحی - آیات بصری و بصیرتی - انجیل - موسی(ع) - رسالت انبیاء - معجزات - نزول وحی - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و چهلم
  • موضوع: رسالت (قرآن ترجمه تورات به عربی نیست)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • ادامه بحث حول ادعای حداد بیروتی که برای اثبات اینکه قرآن ترجمه تورات است به آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» استناد می کند!
   • بیان دلایلی که ثابت می کند قرآن ترجمه کتب عهدین به عرب نیست
   • پاسخ این سوال که آیا مخاطب در آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» شخص رسول الله(ص) می باشد؟
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - تورات - قرآن - حداد بیروتی - علمای اهل کتاب - وحی - انجیل - نزول وحی - حضرت محمد(ص)
 • جلسه دویست و چهل و یکم
  • موضوع: رسالت (پیامبر«ص» به آیات قرآن قبل از نزول علم ندارد)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به سه دیدگاهی که نسبت به انبیاء الهی وجود دارد : ۱- افراط ۲- تفریط ۳- منطق وحی (نه افراط و نه تفریط)
   • اشاره به اینکه انبیاء در بُعد جسمانی مانند دیگرانند و در بعد موضوعات احکام و غیر احکام دارای علم مطلق نبوده و احیانا دچار اشتباهاتی می شوند
   • اشاره به آیاتی از قبیل عنکبوت ۴۷ و ۴۸ و شوری ۵۲ و یوسف ۳ و ... که بیانگر این هستند که رسول الله(ص) قبل از نزول قرآن حتی یک آیه از قرآن را نمی دانسته اند
  • کلمات کلیدی: مسیحیت - عیسی(ع) - افراط و تفریط نسبت به انبیاء - حضرت محمد(ص) - احکام - موضوعات احکام - کتاب - اهل کتاب - مشرکین - روح - قرائات قرآن - سنت و روایات
 • جلسه دویست و چهل و دوم
  • موضوع: رسالت (عدم تصمیم حضرت یوسف(ع) برای زنا با زلیخا)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیاناتی حول حضرت محمد(ص) و افراط و تفریط هایی که توسط شیعه و سنی و ... نسبت به ایشان صورت می گیرد
   • دفاع از مقام حضرت یوسف(ع) که از طرف مفسرین شیعه و سنی به خاطر عدم دقت در قرآن و بر مبنای احادیث مورد اتهامات قرار گرفته است
   • شرح آیه «وَلَقَد هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَولَا أَن رَأَیٰ بُرهَانَ رَبِّهِ...» که بر مبنای تفسیر غلط مفسرین شیعه و سنی ، حضرت یوسف مورد تهمت هایی قرار گرفته اند
   • بیان ۷ دلیل برای جواب به مفسرین سنی که قائلند که حضرت یوسف قصد زنا با زلیخا داشت
  • کلمات کلیدی: سنی - شیعه - قرآن - حضرت محمد(ص) - آدم(ع) - یوسف(ع) - زلیخا - عصمت بشری و ربانی - یعقوب - برهان پروردگار - عصمت متصل و منفصل
 • جلسه دویست و چهل و سوم
  • موضوع: رسالت (عدم تصمیم حضرت یوسف(ع) برای زنا با زلیخا)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح آیه «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَینَاهُ حُکمًا وَعِلمًا...» و اینکه حضرت یوسف(ع) در سنین کودکی به مقام رسالت رسید
   • بیان معنای کلمه «أَشُدَّهُ» با شرح آیاتی که کلمه «أَشُدَّهُ» در آن آمده است
   • شرح آیات ۲۳ تا ۲۵ سوره یوسف که حول جریان قصد زنا توسط زلیخا با حضرت یوسف است
   • بیان منظور از «برهان» در آیه «وَلَقَد هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَولَا أَن رَأَیٰ بُرهَانَ رَبِّهِ»
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - اشد - برگشت مال یتیم - استوی- برهان - زلیخا - فطرت - عقل - عدالت - عادل - فحشاء - برهان
 • جلسه دویست و چهل و چهارم
  • موضوع: رسالت (درخواست یوسف(ع) از پادشاه مصر برای آزادی از زندان)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • شرح آیه «وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنهُمَا اذکُرنِی عِندَ رَبِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّیطَانُ ذِکرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجنِ بِضعَ سِنِینَ» که در اثر تفسیر غلط اکثر مفسرین شیعه و سنی نسبت فراموش کردن یاد خدا به حضرت یوسف داده شده است.
   • اثبات اینکه منظور از ضمیر «ه» در آیه «...فَأَنسَاهُ الشَّیطَانُ ذِکرَ...» حضرت یوسف نیست
   • اثبات اینکه درخواست رهایی از زندان از پادشاه مصر توسط حضرت یوسف نه تنها گناه نبوده بلکه امری واجب بوده است
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - مفسرین شیعه و سنی - روایات جعلی - تعبیر خواب - توسل - استغاثة - عصمت - یاد خدا - درخواست از غیر خدا
 • جلسه دویست و چهل و پنجم
  • موضوع: رسالت (مقام حضرت یوسف«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • اشاره به لزوم تفکر در قرآن کریم و محکومیت عدم تفکر در قرآن و انتخاب راه تحمیل و تفسیر به رأی نسبت قرآن کریم
   • اشاره به اینکه جامع قرآن کریم خود خدا بوده است با محوریت آیه «ان علینا جمعه و قرآنه»
   • شرح آیه «وَکَذَٰلِکَ یَجتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ مِن تَأوِیلِ الأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَیکَ...» که حول برگزیده شدن حضرت یوسف(ع) و تعلیم تأویل حوادث به ایشان است
   • اشاره به اینکه تعلیم بر تزکیه مقدم است اما تزکیه اصل و تعلیم فرع است
   • بیان اینکه تاویل به معنای تفسیر بر خلاف ظاهر نیست بلکه از کلمه عود به معنای ارجاع می باشد
   • بیان اینکه چرا حضرت یعقوب یوسف را بیشتر از دیگر فرزندانش دوست می داشت
  • کلمات کلیدی: سنت - قرآن - تفسیر به رأی - تحمیل بر قرآن - اولی الامر - جمع قرآن - حضرت یوسف(ع) - ربوبیت رحمانی و رحیمی - تعلیم و تزکیه - تأویل - یعقوب
 • جلسه دویست و چهل و ششم
  • موضوع: رسالت (مقام حضرت یوسف«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • بیان زندان های جسمی و روحی و تهمت هایی که حضرت یوسف(ع) از طریق برادران، زنان مصر، مفسرین و... در آن قرار گرفته اند
   • شرح مختصر آیات ۸ الی ۲۵ سوره یوسف برای بیان مقام والای عصمت حضرت یوسف(ع)
   • توضیحاتی حول امتحان و ابتلاء و امتحاناتی که حضرت یوسف(ع) در آن قرار گرفتند
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - برادران یوسف - مخلص بودن یوسف - برهان - زلیخا - مثوی - مخلص - عصمت - امتحان - ابتلاء - زندان یوسف
 • جلسه دویست و چهل و هفتم
  • موضوع: رسالت (مقام حضرت یوسف«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • توضیحاتی حول افضل مخلوقات حضرت محمد(ص) با محوریت آیات اولیه سوره نجم
   • بیاناتی اخلاقی حول اینکه اهل قرآن مانند اهل بیت(ع) باید ظلم ها و سختی ها را به خاطر خدا در راه اسلام تحمل کنند
   • شرح مختصری از آیات ۳۰ الی ۴۲ سوره یوسف برای بیان مقام والای عصمت حضرت یوسف(ع)
  • کلمات کلیدی: امتحان - فؤاد - قلب - حضرت محمد(ص) - حجاب های ظلمانی - حجاب های نورانی - جبرئیل - امام حسین(ع) - امام علی(ع) - حضرت یوسف(ع) - قرآن - زنان مصر - زلیخا
 • جلسه دویست و چهل و هشتم
  • موضوع: رسالت (مقام حضرت یوسف«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
  • کلمات کلیدی:
 • جلسه دویست و چهل و نهم
  • موضوع: رسالت (مقام حضرت یوسف«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
  • کلمات کلیدی:
 • جلسه دویست و پنجاهم
  • موضوع: رسالت (حضرت یونس«ع»)
  • جمله انتخابی:
  • عناوین درس:
   • پاسخ این سوال که آیا میان آیه ۱۴۴ صافات که آمده است اگر یونس استغفار نمی کرد تا روز قیامت در شکم نهنگ باقی می ماند با آیه ۴۹ قلم که آمده است اگر نعمت پروردگار یونس را شامل نمی شد او را در بیابانی خشک می انداخت تناقض وجود ندارد؟
   • پاسخ این سوال که با توجه به آیه «لاینال عهدی بالظالمین» چگونه رسالت به حضرت یونس رسید درحالی که از ظالمین بود؟
   • بیان اینکه آیا زمانی که یونس از دعوتش دست کشید و در شکم ماهی افتاد دارای مقام رسالت بوده است؟
   • بیان اینکه حضرت یونس بنابر آیه «...فَنَادَیٰ فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ» مرتکب عصیان کوچکی شده است اما این عصیان قبل از رسالتش بوده است
  • کلمات کلیدی: حضرت یونس(ع) - توبه - وظیفه داعی الی الله - قوم یونس - امربه معروف و نهی از منکر - عصیان آدم(ع)
جلسات قبلی « فهرست کل جلسات » جلسات بعدی

مطالب منتخب: